განკითხვა
8.8
GEO
ვენეციფრენია
5.1
გამომწვევი მიზეზები
4.9
ცხოვრების რიტმში
7.3
ჯადოქარი: წარმოშობა
5.0
ძირტკბილას პიცა
7.3
მთავარი მომენტი
5.9
შავები და დაკარგულები
5.9
მინისმწმენდავი
6.8
ხიდი და გვირაბი
6.1
კოატი
4.9
კარგი მეზობელი
6.2
ციხესიმაგრე
3.4
GEO
უსირცხვილო
8.6
GEO
უსამართლობა
6.3
GEO
სუპერმენი და ლოისი
7.9
GEO
ზოოსტარი 2
7.4
GEO
დიუნა
8.0
GEO