სანაპირო ორფევრი, 36
7.1
GEO
წვეულება იბიცაზე
3.6
გაანგარიშება
5.8
GEO