უძინარები სიეტლში
6.8
რთული სამიზნე
6.2
ემოსი & ენდრიუ
5.7
ცხელი თავები 2
6.6
ცეცხლის ხაზზე
7.2
Оруженосец
5.9
ეის ვენტურა: ცხოველების დეტექტივი
6.9
Сахибан
5.8
Однажды в Китае 4
6.1
Беги и убивай
6.7
Знак Дракона
3.8
Вор и сапожник
7.1
Бабочка и меч
6.0
Героическое трио
6.6
Свадебный банкет
7.6
Плоть от плоти
6.2
Даже девушки-ковбои иногда грустят
4.4
Роковое видение
5.8