წვრილი წითელი ხაზი
00
წვრილი წითელი ხაზი
The Thin Red Line