რებეკა
5.8
ელჩის ქალიშვილი
6.6
დედვუდი
7.4
უკანასკნელი გაცინება
5.6
იო
4.7
პოლარული
6.3
ხავერდოვანი ბენზოხერხი
5.7
თაღლითობა 1992: ჰარშად მეხტას ამბავი
9.6
რევოლუცია
6.1
მოლოქი
სანიპერი
სიმართლის მაძიებლები
ატლანტიკის გადაკვეთა
მოლოდინში
7.2
მასწავლებელი
8.0
ამერიკული მკვლელობა: ოჯახი მეზობლად
მოხერხებული ხელი, მოხერხებული ხმალი
ავტოშანკარი
6.8