იურული პერიოდის სამყარო: სამფლობელო
6.4
ტოპ განი: მევერიკი
8.7
მასიური ნიჭის აუტანელი წონა
8.0
მამა სტიუ
7.1
სასიკვდილო წვეულება
5.3
მეფე
5.8