ზომბის სამეფო: ჩრდილოელი აშინი
7.0
GEO
ჩრდილოელი
7.7