იურული პერიოდის სამყარო: სამფლობელო
6.4
კლანჭი
4.1
იურიული პერიოდის პარკი 3
5.9
GEO
იურიული პერიოდის პარკი 2: დაკარგული სამყარო
6.6
GEO
იურიული პერიოდის პარკი
8.1
GEO
იურიული პერიოდის სამყარო 2: დაცემული სამეფო
6.2
GEO
იურიული პერიოდის პარკი
7.0
GEO
იურიული პერიოდის ჭექა-ქუხილი