ველური ძაღლი
4.9
GEO
ველური კარტი
5.6
GEO
ველური თაფლი
6.8
GEO
ველური დასავლეთის სამყარო
8.6
GEO
ველური მსხლის ხე
8.1
GEO
ველური რესპუბლიკა
5.8
ველური ძაღლი
6.3
ველური გოგონები
6.5
GEO
ველური კატა
ველური მცენარეები
5.1
ველური
7.1
GEO
ველური ბრაზილია
7.9
GEO
ველური წყვილი
5.5
GEO
ველური
6.4