კომედია
ბოლო წვეთი
6.8
მოგზაურობა მთვარეზე
8.0
ჩემი სიყვარულია აისულუ
ცუდი თმა
4.5
მორიგი ფილმი ბორათზე
7.5
სარისკო საქმე
6.8
სანაპიროს ბუმი
5.5
დაკარგული რგოლი
6.7
არასწორი აგენტი (ნიკი ლარსონი და კუპიდონის სუნამო)
6.5
შაფთი
6.4
ამერიკული ოჯახი
8.4
მოთამაშეები
7.6
პირადი პრაქტიკა
6.6
საუკუნის ძარცვა
7.3
ცუდი განათლება
7.3
პატარა
5.4
იდუმალი მკვლელობა
6.0
ჭკვიანები
7.2